Ochrana osobních údajů

 1. Webové stránky herního portálu Dservers.cz (zastoupeny Michalem Charvátem, dále jen Dservers.cz) zpracovávají osobní údaje Uživatelů, kteří vyplní registrační formulář (dále jen „Registrace“).
 2. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 3. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: uživatelské jméno, emailová adresa a heslo. Případně i nepovinné doplňující profilové údaje Uživatele (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).
 4. Heslo uživatele je zašifrováno (jednosměrný hash) pro zajištění jeho bezpečnosti. Přesto není doporučeno používat stejné heslo na dalších stránkách. Vaše heslo je prostředek k přístupu k vašemu účtu na stránkách Dservers.cz.
 5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu maximálně 3 let od posledního přihlášení uživatele a to prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu provozovaného v zabezpečeném serverovém prostředí.
 6. Účelem zpracovávání Osobních údajů je umožnění Uživateli přispívat svými komentáři ke článkům Dservers.cz. Dservers.cz může pomocí Osobních údajů kontaktovat Uživatele prostřednictvím elektronické komunikace – emailema to v rámci zasílání ostatních sdělení.
 7. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k webovým stránkám Dservers.cz odvolat a to nenávratným smazáním svého uživatelského účtu.
 8. Dservers.cz se zavazuje, že osobní údaje Uživatele nebude využívat k profilování a předávat třetím stranám či do třetích zemí.
 9. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Dservers.cz povinen tuto informaci předat. Dservers.cz má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Dservers.cz na emailovou adresu Uživatele uvedenou při Registraci a dále souhlasí se zasíláním ostatních sdělení Dservers.cz na tuto adresu. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas odvolat a to nenávratným smazáním svého uživatelského účtu.
 11. Návštěvník souhlasí, aby Dservers.cz analyzoval a shromažďoval anonymizované údaje o chování Návštěvnía na webových stránkách Dservers.cz, a to prostřednictvím služby Google Analytics, která umožňuje analyzovat chování Návštěvníků, kteří navštíví Portál Dservers.cz prostřednictvím počítačového zařízení či mobilních telefonů. Data shromážděna prostřednictvím služby Google Analytics neobsahují žádné osobní údaje nebo údaje, které by mohly identifikovat konkrétního Uživatele. Více informací lze nalézt zde.
 12. Návštěvník je téže informován při první návštěvě stránek o ukládání cookies.