Globální pravidla Dog’s servers

rules

  • Neporušovat platné zákony ČR, SR a mezinárodní úmluvy
  • Chovat se slušně a spořádaně
  • Bez předchozí dohody nepropagovat cizí projekty a portály
  • Nepropagovat warez
  • Veškeré projekty, data a stavby na serverech náleží projektu Dog’s servers
  • Hráč / uživatel, který využije službu Dog’s servers či se připojí na daný server souhlasí nejen s těmito pravidly ale i pravidly daných služeb / serverů
  • V případě, že administrátor poruší kodex, informovat nadřazeného administrátora